Valgfag og p-fag

De praktisk/kreative fag, sløjd, hådarbejde, billedkunst og madkundskab findes på skemaet som p-fag og valgfag.

P-fag          Børnehaveklassen (Mikro) har p-fag med egen klasse. Den samme lærer underviser
                  eleverne i emner fra alle fire fag og fra maj  er Mikro sammen med den nye MiniMikro
                  i p-fagstimerne, der ofte forgår som hele turdage i skoven og ved stranden. 

                  1.-3. klasse undervises i aldersintegrerede grupper der roterer mellem de fire fag.
                  Lærerne laver grupperne og beslutter hvad der undervises i.

Valgfag       foregår på aldersintegrerede hold med elever fra 4.-8. klasse.
                  Året deles op i fire perioder og emnerne spænder vidt. Lige fra "bonderøven" over ler,
                  decoupage, syning, strik, hækling, madpakker, smedning, ting af gummi, tegning og
                  maleri til solcellebiler.
                  I hver periode er der fire fag at vælge imellem og vi tilstræber at de allerfleste får deres
                  første eller andet ønske opfyldt.
                  Til gengæld oplever vi nogle meget engagerede og selvstændige elever.

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk