Undervisningsmiljø

Det er målet, at Midtals Friskole skal være et sted, hvor alle – børn og voksne – er glade for at komme.

Vi giver hinanden frihed til at være de mennesker, vi er. Vi respekterer hinanden som forskellige mennesker med forskellige evner og idealer. Børnene skal kunne have fuld tillid til, at de voksne vil dem det godt, og at den opdragelse og lærdom, de bydes, er den, der efter de voksnes oprigtige overbevisning er rigtig for dem. Blandt alle bør der være tillid til at alle yder hvad de kan efter bedste evner. Vi bestræber os faktisk på at vise, i ord og gerninger, hvad vi står inde for. Og vi giver hinanden frihed til at modtage eller forkaste det vi kommer med hver især.

Store og små, stærke og svage er i samme båd, respekterer hinanden og lærer af hinanden. Vi putter ikke hinanden i kasser efter alder eller evner. Børnene undervises i stor udstrækning i varierende grupper på tværs af alder.

Vi opfatter skolen som et fællesskab. Her vil vi i skolekredsen tilstræbe i praksis efterleve de værdier vi gerne vil overdrage vore børn: folkestyre som levet livsform, engagement, medmenneskelighed, ansvarlighed og mod på livet. På samme måde betragter vi resten af verden som et net af fællesskaber, som vi er med i – i større eller mindre grad.

Midtals Friskole tilstræber at udgøre et miljø, hvor alle kender hinanden, og er trygge, det vil sige at man kan være sig selv og vide sig accepteret og holdt af som man er.

Derfor forventer vi, at alle hjælper til med at skabe en skole, hvor man kan lære og være.

Børn og unge, der er socialt kompetente, har bedre mulighed for at skabe et læringsmiljø, hvor der er plads til at være forskellige.

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk