Udvalg

Forældrenes engagement i skolen er en del af skolens værdigrundlag og deres bidrag til løsning af praktiske opgaver er helt afgørende for skolens drift og udvikling.

En række opgaver løses af udvalg der organiserer opgaverne og efter behov trækker på hjælp fra den øvrige forældrekreds til den praktiske gennemførelse.

Skolen har pt. de udvalg der fremgår af venstremenuen.

Udover de faste udvalg nedsættes andre udvalg efter behov.

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk