Undervisningsmiljøvurdering

Midtals Friskole- 2012

 

Undersøgelsen er planlagt af sikkerhedsgruppen ( sikkerhedsrepræsentant og skoleleder ) og gennemført af skolelederen.

Vi valgte at bruge spørgeskemaet ”Termometeret” fra DCUM. Undersøgelsen er foretaget i 4, 6 og 8 klasse i alt 29 elever.

Spørgeskemaet kommer ind på emner som; generel tilfredshed, klassen og kammeraterne, mobning, konflikter, lærerne, timerne og undervisning, stress, fysiske rammer, aktivitetsmuligheder, sikkerhed, kost og rygning, helbred og velbefindende, social trivsel, sundhed, læring og medindflydelse.

Generelt på alle emner undtagen et, ligger vi over landsgennemsnittet. I sær på emnerne omkring kammerater, mobning og konflikter scorer vi højt. Det er jo dejligt da det også er emner vi prioritere højt i dagligdagen. Ellers kan siges at vores børn har svært ved at tale rosende om dem selv, på spørgsmålet om hvordan eleven selv synes han/hun klarer sig, svarer ingen at de er den bedste, men mange svarer at de er blandt de bedste. Og børnene er meget glade for deres skole, så glade at de har svært ved at sige noget negativt om skolen.

På et punkt scorer vi lidt under landsgennemsnittet, nemlig emnet sikkerhed. Det ene ud af 2 spørgsmål i det emne handlede om, at børnene var godt informeret om hvad de skulle gøre i tilfælde af brand. Og vi må konstatere at det er for længe siden at vi har haft brandøvelse og vi må blive bedre til at undervise i emnet. Vi har brandøvelse her i november. Vi har inviteret en brandkaptajn til at komme og fortælle om brand.

Sikkerhedsgruppen vil lave en ny undersøgelse i 2015.

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk