Sygdom

Hvis jeres barn er blevet syg eller er fraværende af andre årsager, skal I kontakte skolen.

Da mange af vores elever cykler eller tager offentlig transport, er det rart, at vi ved, hvis de ikke kommer i skole.

I skal  ringe til skolen inden morgensang kl. 8.15 på 74474747

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk