Storemellem

I Storemellem er eleverne i aldersgruppen 11-12 år.
Storemellem er samlæst mellem 5. og 6. klasse, og eleverne følger derfor et toårigt pensum.
Hvert andet år har gruppen årsopgave som forberedelse til projektopgave i Storegruppen. 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk