Storegruppen

Storegruppen består af elever fra 7. og 8. klasse, hvor 8. klasse er vores afgangsklasse.

8. klasse er på en introduktionsuge på ungdomsuddannelserne og en uge i praktik.
Eleverne i 7. klasse kan gå til konfirmandforberedelse på skolen inden konfirmationen i Notmark Kirke.

I begyndelsen af skoleåret holder Storegruppen en hyggelig og sjov rystesammenfest sammen med deres forældre.

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk