Sne

I tilfælde af voldsomt meget sne hvor det kan være svært at komme frem i trafikken, vil der være personale på skolen der kan se efter de børn der måtte komme frem.

Sønderborg Kommune har udarbejdet en politik for skolekørsel med bus i perioder med sne/glatføre. Den kan ses herunder.

Desuden kan man besøge Sydtrafiks hjemmeside hvor driftsforstyrrelser bliver annonceret.

I tilfælde af at vi må sende eleverne hjem før tid pga. vejrlig, fx. fordi skolebusserne indstilles, vil vi give jer besked via Viggo-net.

 

 

 

Skolekørsel med bus i perioder med sne/glatføre   

 

Det er lang tid siden, det var vinter, men vi kan sikkert alle huske, hvordan det så ud for NOGLE år siden og hvor svært det kunne være at færdes på vejene.

Om vi den kommende vinter får lige så megen sne vides ikke, men for at være på forkant, følger her information om hvorledes elevtransporten med bus til og fra skole vil foregå på dage med sne/glatføre:

 

Transport til skolen

Når en rute eller delstrækning konstateres ufarbar med bus, vil det fremgå af Sydtrafiks hjemmeside - www.sydtrafik.dk. Ændringer i buskørslen kan ses på hjemmesiden senest kl. 7.30. Der kan forekomme tidspunkter, hvor farbarheden hurtigt ændrer sig, så en fuldstændig opdatering af den aktuelle situation ikke kan forventes.

 

Mange elevers busrejse begynder inden information om køreplanændringer er tilgængelige på hjemmesiden. Aftal i hjemmet hvad der skal ske, hvis bussen enten slet ikke kommer eller først kommer med forsinkelse. Mindre børn bør ikke sendes ud til en bus i snevejr og kulde uden at forældrene har vished for at bussen kører.

 

I situationer hvor bussen ikke kan køre ruteforløbet igennem til skolen, køres der ”baglæns” med de elever, der allerede er steget på bussen. Der skal i hjemmet laves aftale om hvorledes eleven skal forholde sig ved hjemkomst.

 

Transport fra skolen

Hvis der er udsigt til at veje bliver ufarbare med bus, kan det ske at vognmanden afhenter eleverne tidligere på skolen end det står anført i køreplanen. Vognmanden kontakter skolen forinden. Det er forældrenes ansvar at sikre aftaler i hjemmet om hvorledes deres barn skal forholde sig, hvis det kommer hjem tidligere end normalt.

 

Skulle det ske, at det ikke er muligt for bussen at afhente elever til hjemtransport, betragtes det som force majeure og det er forældrenes eget ansvar at få hentet deres barn/børn.

  

Venlig hilsen

Tina Aagaard Mørkeberg

Sønderborg Kommune

Veje & Trafik

Rådhustorvet 10

6400 Sønderborg

 

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk