Skole-hjem samarbejde

Der er to årlige klasseforældremøder. Her deltager klassens forældre, klasselæreren, matematiklæreren og efter behov også andre af klassens lærere. Der vil blive talt om det sociale liv i klassen, de enkelte fag og hvad der ellers er aktuelt. Der er også en forældrerunde, hvor forældrene fortæller lidt om hvordan deres barn har det i klassen og derhjemme.

 

Derudover er der hjemmebesøg hvert andet år. Det vil sige at der er hjemmebesøg i Mikro, 2., 4., 6. og 8 klasse. Klasselæreren og matematiklæreren (eller evt. en anden lærer med nær tilknytning til klassen) besøger eleverne derhjemme. Et besøg der typisk varer en til to timer, og hvor der bliver talt om elevens sociale og faglige trivsel, nye indsatsområder og andet relevant.

 

Desuden er der to årlige fælles forældremøder for alle skolens forældre og ansatte. Det første møde ligger umiddelbart efter sommerferien og bliver arrangeret af lærerne. Her bliver fortalt lidt om det kommende skoleår. Lærerne præsenterer sig og fortæller lidt om hvilke fag og klasser de skal have det kommende skoleår.

Det andet fælles forældremøde ligger som regel i januar måned. Det er bestyrelsen der planlægger dette møde, som f.eks kan være et foredrag eller diskussion af et aktuelt emne.

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk