Skemaer

Midtals Friskoles undervisning er opdelt i et skema gældende fra skoleårets start i august.

I skemaet ligger emneundervisningen (natur/teknik, historie, biologi og geografi) som hele emnefredage.

Skemaet for skoleåret 2021/22 ligger på Viggo.

 

 

 

 

 

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk