Skemaer

Midtals Friskoles undervisning er opdelt i et sommerskema og et vinterskema. Vinterskemaet gælder normalt fra efterårsferien til påskeferien og sommerskemaet resten af året.

I sommerskemaet ligger emneundervisningen (natur/teknik, historie, biologi og geografi) som hele emnefredage; i vinterskemaet som enkeltstående emnetimer. 

Klik på skemaet for at se det i fuld skærm.

 

Sommerskema 2019/20 fra efter sommerferien til efterårsferien

 

 

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk