Rengøring

Børnene varetager den daglige rengøring i deres klasseværelser hver dag i skoletiden. Fællesområder og toiletter rengøres dagligt af skolens rengøringsassistent.

Hver weekend deles 3 familier om en grundigere rengøring af skolen. Hver familie har 2-3 rengøringsweekender på et år á 3,5-4 arbejdstimer.

Udover at bidrage positivt til skolens økonomi har denne ordning til hensigt at øge børnenes ansvarlighed over for deres omgivelser.

 

Log på Viggo og tjek kalenderen, for hvornår du skal gøre rent, samtidig finder du områdeplan og anden information omkring rengøring under delte filer.

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk