På tværs

På Midtals Friskole arbejder eleverne ofte sammen på tværs af årgange og fag.

Desuden samarbejder vi gerne med aktører uden for skolen i forbindelse med teater, udstillinger, naturoplevelser mv.

Emne Hvert år har vi en fælles emneuge for hele skolen.
En del af den "daglige" emneundervisning foregår ofte på tværs af to eller flere grupper.
   
Valgfag

Kreative/praktiske fag der foregår i grupper på tværs af alder fra 5. til 7. klasse.

8. Klasse har håndværk og design, da det er et obligatorisk prøvefag i slutningen af 8. klasse. 

   
P-fag Kreative/praktiske fag der foregår i grupper på tværs af alder fra 0. til 4. klasse. 
   
Familiegrupper

Hver gruppe består af 2 x 5-6 elever fra 0. til 8. klasse
Familiegrupperne bliver i årets løb brugt i forbindelse med forskellige aktiviteter
på tværs af årgangene .

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk