Om skolen

Midtals Friskole blev oprettet af en kreds af forældre i 1979. Den har til huse i den gamle landsbyskole i Helved, tæt ved skov og strand.

Skolen bygger på N.F.S. Grundtvigs og Christen Kolds tanker om børneskolen. Dengang som nu er målene de samme. Engagement, ansvarsbevidsthed og handlekraft er værdier, som der i fremtiden vil være efterspørgsel på - ud over de mere traditionelle færdigheder, vores børn også skal have.

Skolen er - og skal være - en lille skole. Der optages ca. 11 elever på hver årgang fra børnehaveklasse til 9. årgang. Det vil sige at det samlede elevtal vil ligge på maksimalt 100 elever. 
Dette sikrer et overskueligt miljø, hvor alle kender hinanden.

Skolen holder ingen prøver og giver ikke karakterer.

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk