Nyttige links

Dansk Friskoleforening: www.friskoler.dk

Friskolebladet: www.friskolebladet.dk

Efterskolernes sekretariat: www.efterskoler.dk   (med søgefunktion)

Side med bøger ordnet efter Lixtal: www.bogkassen.dk

Sønderjydsk Skoleforening: www.sønderjydskskoleforening.dk

Om Sønderjydsk Skoleforening:

 


                                            Foreningen giver tilskud til efterskole-, ungdomsskole- og højskoleophold samt  
                                            stipendier til videreuddannelse.
                                            Indmeldelse kan ske via undertegnede.

                                            Kontaktperson: Birthe Flytkjær, Holmgade 33, 6430 Nordborg
                                            tlf. 74454660   e-mail: birthe@midtalsfriskole.dk

                                            Ansøgningsskemaer til tilskud og stipendier fås hos mig.


                                            Ansøgning om tilskud til efterskoleophold returneres til mig senest 24.10. i det   
                                            skoleår hvor der søges støtte. Skemaerne ekspederes videre til Skoleforeningen.

                                            Ansøgning om tilskud til højskoleophold: Hvis eleven er 20 år eller derover,
                                            skal denne selv være livsvarigt medlem af Sønderjydsk Skoleforening. 
                                            Det udfyldte ansøgningskema skal være skoleforeningen i hænde senest en måned
                                            efter starten på højskoleopholdet.

 

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk