Kontaktforældre

Nye familier, der starter på skolen, tilknyttes en kontaktfamilie blandt de familier, som allerede kender årets gang, rutiner og traditioner. Kontaktfamilien står til rådighed med svar på spørgsmål og for diskussion af stort og småt. Den arbejder aktivt for at integrere den nye familie i skolens fællesskab og opfordrer den nye familie til aktiv deltagelse i skolens liv. 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk