IT-udvalg

It-udvalget vedligeholder skolens it-installation og indstiller til bestyrelsen om investeringer og udvikling af samme.

Vi er en flok "it-nørder", der brænder for it og teknik og bruger gerne mange timer på at løse aktuelle problemer og forbedre it-infrastrukturen på skolen.

I udvalget mødes vi ca. en gang om måneden.

Udvalget står også for rådgivning.
For tiden bliver der brugt en del energi på  indkøb af nyt udstyr.

ITerne

Log på Viggo for at se hvem der er medlem af udvalget.

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk