Grupperne

På Midtals Friskole har vi samlæste klasser. Vi samlæser 0. til 3. klasse, 3. og 4., 5. og 6. klasse og endelig 7. og 8. og 9. klasse. Det betyder at man fire gange i sit skoleforløb oplever at være en af de store i sin gruppe, en der har modenheds og fagligt overskud. Fire gange oplever barnet at være en af de små i sin gruppe, en der måske er nød til at oppe sig for at følge med. Vi tror på at begge oplevelser er vigtige for barnets sociale udvikling og lærerige og givtige i børnenes indlæringsproces. 

 Grupperne hedder:

Storegruppen Samlæst 7.-8.-9. klasse
Storemellem Samlæst 4.-5.-6. klasse
Lillegruppen  Samlæst 0.-3. klasse
   
MiniMikro Vippeordning
   

De elever der skal i Mikro til august, går i MiniMikro fra 1. maj til sommerferien

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk