Forældrenes skole

Skolen er præget af tæt samarbejde mellem forældre og lærere. Det betyder, at børnene kan udvikle sig i en tryg atmosfære præget af lærernes og forældrenes ansvar for deres udvikling.

Forældrene tager aktivt del i skolens liv. De deltager i arbejdet med at vedligeholde og udbygge skolen, i de hyppige forældremøder og i de forskellige arrangementer, der finder sted for børn og voksne. Der er altid "åbent hus" i skoletiden, og forældrene kan frit komme og deltage så meget, de har lyst og mulighed for.

Da skolen i realiteten er forældrenes skole, har alle forældre nøgle til skolens bygninger og benytter dem uden for skoletiden til sport, fester og lignende.

Log på Viggonet og se de aktuelle regler for lån af skolen og ting fra skolen under fildeling, alle brugere

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk