Forældrekreds, Skolekreds og Støtteforening

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældre har stemmeret til skolens generalforsamling (se vedtægterne). 

 

Skolekredsen består af forældre samt andre med interesse for skolen, som bestyrelsen godkender som medlemmer. Der betales kontingent for medlemskab af skolekredsen. Skolekredsmedlemmer har stemmeret til skolens generalforsamling (se vedtægterne).
Ønsker man at blive optaget i skolekredsen kan man rette henvendelse til skolen.

 

Midtals Friskoles Støtteforening har til formål i videst muligt omfang løbende at støtte Midtals Friskole med dens arbejde såvel fysisk som økonomisk. 

 

Støtteforeningens bestyrelse

Formand Thomas Stelzner
stelzner@sol.dk
Tlf 22 33 11 68

Næst formand Britt Dreier
brittdreier@gmail.com
Tlf 41 17 44 68

Kassere Tina Jacobsen
kentjacobsen@dlgpost.dk
Tlf 20 27 56 77

Sekretær: Randi Frederiksen Møller
randi.fm@gmail.com
Tlf 40 89 88 74

Bestyrelsesmedlemmer
Rita Lamp Jacob
nyled@danportal.dk
Tlf 25 14 34 28

Peter Hequet
peter@midtalsfriskole.dk
Tlf 29 63 58 29

Dan Vanner
dan@vanner.dk
Tlf 50 77 10 26

Suppleant
Kim H Olesen
ds.olesen@gmail.com
Tlf 24 61 66 24

Revisor
Thyge Bollman
Susanne Holm

Revisor suppleant
Kent Jacobsen

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk