Forældrekreds, Skolekreds og Støtteforening

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældre har stemmeret til skolens generalforsamling (se vedtægterne). 

Skolekredsen består af forældre samt andre med interesse for skolen, som bestyrelsen godkender som medlemmer. Der betales kontingent for medlemskab af skolekredsen. Skolekredsmedlemmer har stemmeret til skolens generalforsamling (se vedtægterne).
Ønsker man at blive optaget i skolekredsen kan man rette henvendelse til skolen.

Midtals Friskoles Støtteforening har til formål i videst muligt omfang løbende at støtte Midtals Friskole med dens arbejde såvel fysisk som økonomisk. Se yderligere på Støtteforeningens hjemmeside www.mfsf.dk

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk