Bestyrelsen

Bestyrelsen består af medlemmer valgt af og blandt forældrekredsen og skolekredsen.

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og er sammen med skolens ledelse ansvarlig for skolens drift og udvikling.

Bestyrelsen tilstræber en god dialog med forældrekredsen om forhold der vedrører udvikling af skolen.

Medlemmer af den aktuelle bestyrelse finder du her

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk